தெற்கே ஒரு நாகரீகம்!

தெற்கே ஒரு நாகரீகம்! – சு.வெங்கடேசன் |

 

One thought on “தெற்கே ஒரு நாகரீகம்!”

  1. சு. வெங்கடேசனின் சிறப்பான பேச்சு.
    தமிழ்/தமிழர் வரலாறு மீது ஈடுபாடு உள்ள அனைத்து தமிழர்களும்
    கேட்டு பயன்பெற வேண்டிய பேச்சு!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *