ஆசிரியர் பாலசுப்ரமணியன் – 1974 தகவல்கள்

கீழடியில் தான் 1973ம் ஆண்டு தொடக்கம் ஆசிரியராகப் பணிபுரிந்த போது 1974ம் ஆண்டில் தமது மாணவர்கள் தான் தங்கியிருந்த வீட்டின் தோட்டத்திலிருந்து எடுத்து வந்த தொல்பொருட்களைப் பற்றி விவரிக்கின்றார் ஆசிரியர் பாலசுப்ரமணியன்.

 

http://

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *